GDPR - zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

                                            Chata DIAS, Vítězslav Sekanina, IČ 11095792 

v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
    

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství

2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza

4)    e-mail, telefonní číslo 
    

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)  …Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu  fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav

            - tzn. z hlediska GDPR jde o důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele 

Údaj 4) e-mail a telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a případně i další informace související s ubytováním a místem pobytu)

            - tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby 
   

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě nejsou a nebudou poskytovány třetí straně pro jakékoliv marketingové nabídky apod.


     

                                                       Zpracování osobních údajů

a) Uložení

-       údaje jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

-       údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace

-       údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů nebo jejich posledního použití v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

      

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky, nebo ze strany cizinecké policie 
    

 15.3.2018       Ing. Vítězslav Sekanina – majitel a provozovatel Chaty DIAS Špindlerův Mlýn


Informace ke GDPR: